Aquesta setmana hem començat amb la poda de les vinyes, un procés importantíssim que determinarà la qualitat del raïm, i com a conseqüència la qualitat del vi de la següent collita. És per això que podem afirmar que la poda és una de les tasques més importants que es realitzen a les vinyes al llarg de l'any. Però ... Què significa realment podar?

Es tracta d'un treball meticulós que consisteix en tallar les ramificacions del cep per evitar que creixi de forma incontrolada. El període per fer-ho va des de mitjans de novembre a finals de febrer (depenent de la zona i del viticultor). S'aprofita aquest període perquè és quan la vinya entra en recés hivernal, és a dir minimitza la seva activitat. L'objectiu de la poda consisteix a deixar un nombre òptim de gemmes per obtenir una bona qualitat de raïm a la futura collita.

Els ceps no són com estem acostumats a veure-ls a les vinyes. Realment és un arbust de llargues ramificacions que creix agafant-se a altres arbres i distribueix els seus fruits de forma totalment aleatòria. Per això, la poda és imprescindible per controlar la planta, però també en donar-li forma regulem la producció i assegurem una bona collita.

En definitiva, la poda és una de les operacions més importants per a l'obtenció posterior d'uns bons raïms, i un bon equilibri de sucres i acidesa en la maduració i definirà molts aspectes de la següent collita.