ame&noir

Âme & Noir

Cada varietat es cull i es fermenta per separat. Refredat per a una pre maceració en fred, una posterior maceració i fermentació, un cop finalitzada, descubat i premsat. Fermentació malolàctica, transvasament, barreja de les varietats, clarificació, lleu estabilització tartàrica i filtrat final abans de l’embotellat.