Sí Negre

Cada varietat es cull i es fermenta per separat. Els raïms es premsen i refreden a 16ºC per a una premaceració en fred, una posterior maceració i fermentació alcohòlica en tancs d’inoxidable. Finalitzada la fermentació, trasbals, barreja dels diferents vins, clarificació, lleu estabilització tartàrica i filtrat final abans de l’embotellat.